Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:         
                          de heer S. Elgersma
                          Kaatsplein 6
                          8748 BZ  Witmarsum
                          tel.: 0517 - 532551

Secretaris:          
                          mevrouw J. Joustra-Giliam
                          van Aylvaweg 65
                          8748 CG  Witmarsum
                          tel.: 0517-532287
                          

Penningmeester:  
                          de heer K. Kroontje
                          Molenweg 21
                          8748 BL  Witmarsum
                          tel.: 0517-531963
                          

Lid:                    
                          mevrouw M. Brandsma-Leijendekker
                          Menno Simonsstraat 17
                          8748 CZ  Witmarsum

                          de heer J.R. Brouwer
                          De Krite 5
                          8748 GG Witmarsum


Bodes:                 
                          mevrouw J. Koehoorn-Hoitsma
                          (tijdelijk niet beschikbaar voor de uitvaartzorg)

                          de heer C. van Veen
                          Zeilmakersstraat 14
                          8861 SE Harlingen
                          tel.  0517-851909  /  06-46351620

Terug naar boven

Privacystatement onder menu OK