Bestuur

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:
de heer S. Elgersma
Kaatsplein 6
8748 BZ  Witmarsum
tel.: 0517 – 532551

Secretaris:
mevrouw A. Posthumus
Mulierlaan 6
8748 EC Witmarsum
tel: 06-15353229

Penningmeester:
de heer K. Kroontje
Molenweg 21
8748 BL  Witmarsum
tel.: 0517-531963

Lid:
mevrouw M. Brandsma-Leijendekker
Menno Simonsstraat 17
8748 CZ  Witmarsum

Lid:
mevrouw C. Yntema
De Mounts 45
8748 DZ Witmarsum

Bode:
de heer C. van Veen
Zeilmakersstraat 14
8861 SE Harlingen
tel.  0517-851909  /  06-46351620