Bestuur

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:
de heer S. Elgersma
Kaatsplein 6
8748 BZ  Witmarsum
tel.: 0517 – 532551

Secretaris:
mevrouw J. Joustra-Giliam
van Aylvaweg 65
8748 CG  Witmarsum
tel.: 0517-532287

Penningmeester:
de heer K. Kroontje
Molenweg 21
8748 BL  Witmarsum
tel.: 0517-531963

Lid:
mevrouw M. Brandsma-Leijendekker
Menno Simonsstraat 17
8748 CZ  Witmarsum

de heer J.R. Brouwer
De Krite 5
8748 GG Witmarsum

Bodes:
mevrouw J. Koehoorn-Hoitsma
(tijdelijk niet beschikbaar voor de uitvaartzorg)

de heer C. van Veen
Zeilmakersstraat 14
8861 SE Harlingen
tel.  0517-851909  /  06-46351620