Home

Welkom op de website van Begrafenis– en Crematievereniging “De Laatste Eer” te Witmarsum.

Op deze website vindt u algemene informatie over de vereniging. Voor een persoonlijk advies of vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met de voorzitter of penningmeester (zie: contact).

Bodes van de vereniging zijn:

mevrouw J. Koehoorn – Hoitsma (tijdelijk niet beschikbaar voor de uitvaartzorg)

de heer C. van Veen

tel: 0517-851909 of 06-46351620

24 uur per dag bereikbaar