Kosten

Kosten:
– Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de vereniging gratis.
– Voorwaarde is wel dat één van de ouders lid is en dat het kind is opgegeven als lid
van de vereniging.
– Vanaf de leeftijd van 18 jaar is men als lid contributie verschuldigd.
– De contributie bedraagt € 17,50 per lid per jaar.
– De contributie wordt 1 keer per jaar geïnd, bij voorkeur per automatische incasso.
– Bij betaling per acceptgiro wordt € 2,00 extra in rekening gebracht.
– Bij overlijden bedraagt de ledenkorting maximaal € 850,00, afhankelijk van de duur
van het lidmaatschap en de gemaakte afspraken.

Kosten voor niet-leden:

Voor de uitvaart van een niet-lid wordt, naast de kosten van de uitvaart, een toeslag van 10% berekend, met een maximum van € 275,00. Tevens wordt er huur berekend voor het gebruik van de materialen. De totale extra kosten kunnen oplopen tot circa € 400,00.

Bijverzekeren:

Onze vereniging is geen verzekering. De vereniging heeft als doel een waardige uitvaart te regelen zonder winstoogmerk.
Omdat de ledenkorting niet voldoende is om een uitvaart te bekostigen, kunt u overwegen een uitvaartverzekering af te sluiten. Kies dan voor een verzekering die na een overlijden geld uitkeert aan de uitvaartvereniging. Een verzekering die diensten verricht na een overlijden staat namelijk niet altijd toe dat een uitvaart wordt verzorgd door een uitvaartvereniging.