Afscheidsreceptie Janny Koehoorn

Uitnodiging

Na ruim 17,5 jaar met grote inzet en betrokkenheid bode te zijn geweest bij
‘De Laatste Eer’,
is Janny Koehoorn-Hoitsma gestopt met haar werkzaamheden.

We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, daarom nodigen we
belangstellenden van harte uit om haar persoonlijk te bedanken.

Hiervoor is de gelegenheid tijdens een

Afscheidsreceptie

donderdag 28 april 2022
‘De Hoekstien’, van Aylvaweg 37, Witmarsum
20.00 – 21.30 uur

Graag tot ziens! 

Het bestuur van ‘De Laatste Eer’ Witmarsum

dlewitmarsum@gmail.com